Fisketeknik Torskefiskeri

Fisketeknik Torskefiskeri

Dette indlæg indeholder en række af vores erfaringer i forbindelse med småbådsfiskeri efter torsk på havet. For at kunne anvende de teknikker der er beskrevet i dette indlæg skal du have et ekkolod, og helst også GPS


Alt fiskeri på havet kræver passende vejr!

Og hvad er så det? Afhængigt af bådens størrelse, sødygtighed, sømandsskab osv. bør vind og strømforhold svarer dertil. Sol med drivende skyer går fint. Er solen dækket af mørke skyer i nogen tid, ser man mange gange fiskeriet går helt i stå. Når der igen kommer klart solskin, starter fiskeriet op med fuld styrke igen. Dette fænomen er særligt udpræget i kystnære områder med vanddybder på under 25 meter. Generelt er regnvejr sjælden godt havfiskevejr (skaber tit stærk strøm og vind). Men igen ingen regel uden undtagelser.

Desuden kan optræk til tordenvejr give gang i fiskeriet, men her vil jeg kraftigt tilråde, at man sætter snuden indad i en h……. fart. Med en tordenbyge følger der typisk meget blæst og høje bølger, som kan dukke op i løbet af ganske få minutter. Jeg taler her ud fra egen bitter erfaring.

Hvordan finder jeg hvor torskefiskene står og hvad gør jeg for at få dem til at bide på?

Du sejler langsomt op mod strømmen, hen over stengrunde, strømhuller, kanter eller vrag. Når du ser en top, vrag, store fisk eller evt. et hul på dit ekkolod, lægger du straks et waypoint og sejler et lille stykke mere, så du kan drive tilbage henover dit waypoint, toppen, bulen eller hullet.

Det kan være B. la, være en fordel at køre med split skærm på ekkolodet, hvor den ene side af skærmen viser hele vandsøjlen og den anden halvdel er zoomet ind på bunden, så man får en mere detaljeret visning af havbunden.

Hvis du ingen GPS har, kan du bruge en bøje/kugle/plasticflaske med et tov og et lod på (et anker kiler sig fast mellem stenene). Når du har fundet et sted, hvor de bider godt, er det nemt at finde tilbage til stedet efter hvert slæb. Husk du må ikke efterlade en bøje/afmærkning på vandet, til næste gang du vil ud og fiske.

Her sker der tit, at andre torsk bider på de ledige kroge, og du øger dermed chancen for en dobbel eller sågar en tribbel.

Når det så sker, er det meget vigtig at bevare roen, ikke at gå i panik, men at tage det stille og roligt. For at afgøre om det er bundhug, skal du stramme linen op i nogle sekunder, lige for at mærke om der er en fisk på. Når du mærker den begynder at fighte, (normalt søger fanget fisk mod bunden), så giv et let modhug eller stram linen rimeligt kraftig op.

 


Torskens mund er ikke særlig hård og derfor er det ikke nødvendig med et kraftig modhug, da det øger risikoen for at trække fiskens mund i stykker hvis krogen sidder i læben. Det er vigtigt at krogende er sylespidse, så husk at have en fil eller slibesten med.

Husk, når du lader linen løbe ud på et multihjul, så lad altid tommelfingeren ligge løst oven på spolen for at kontrollere udløbet. Hvis spolebremsen er stillet for løst, fortsætter spolen med at rotere efter pilken har ramt bunden, med fuglerede til følge, og fisketid går spildt.

Når fisken sidder på krogen skal man tage det roligt, pumpe fisken op med stangen og spole ind samtidig med at stangen sænkes, men som med alt andet fiskeri er det vigtigt at holde en stram line.

Hvis man kun spoler op med hjulet, forkorter du hjulets levetid. Det kan dog godt gøres med mindre fisk der ikke vejer så meget. Hopper fisken af, på vej op, lader du straks linen løbe ud igen, Jævnligt oplever man at den eller en anden torsk straks hugger igen.


Det er en stor fordel at man kører med slæbespor på sin GPS som opdateres løbende, som regel et punkt for hver 5 – 20 m.

Selvom at ekkoloddet ikke viser fisk ved en top, kuperet bund eller vrag, kan der nemt være mange fisk. På stenrev og vrag kan de gemme sig og først komme frem når de bliver lokket af din pilk eller agn.

Er I flere båden, kan det være en fordel at starte med forskellig farvet/typer grej, for at finde ud af hvad torskene bider på da dette varierer fra dag til dag og sted til sted. 

 

Første gang du er lige på toppen/hullet du vil fiske på, dumper du pilken. Pilken fisker bedst med en vinkel på op til ca. 45 grader i vandet. Helst ikke mere da større vinkel øger risikoen for bundhug i tang osv.

 

Når de begynder at bide bør du registrere dybden på loddet og evt. lægge et nyt waypoint på din GPS. Husk dog at pilken ikke er under båden, men et stykke fra båden.


Lad båden drive til at huggene aftager, hvorefter du sejler op til/lidt forbi det sted hvor de begyndte at hugge og tager et drev mere. Det kan du typisk gøre 1 – 5 gange så tager fiskeriet af, fordi du har spredt stimen. Ofte kan du komme tilbage 1 – 3 timer senere og de er der igen.

Nogle gange kan det være godt at ankre op, evt. med 2 ankre og lægge dem i V form ud fra stævnen, så båden kommer til at ligge fast, lige over et vrag eller en top, med mange fangede fisk til følge.

 

Du vil sikkert også komme til at opleve at de hugger på et meget koncentreret punkt, på meget få kvadratmeter. Næste gang du kommer over samme punkt er de helt væk. Når dette sker så er det bare med at komme videre til næste position.   

 

Hvis en given position mod forventning og tradition ikke kaster fisk fra sig bør du ikke bruge meget tid her lige nu, men i stedet komme videre til andre positioner – Og husk at positionen nemt kan kaste fisk af senere på dagen eller næste gang du er på havet.

 

Hvis du på ekkoloddet kan se at fiskene står omkring 1 m over bunden, kan de være svære at få til at bide. Dette sker typisk pga. lav sigtbarhed, eks. lige efter et stormvejr, hvor sandet er hvirvlet op i vandet og ikke faldet til ro igen, eller en dag hvor der er mange alger i vandet. I kystnære områder på vestkysten er det tit det først på anden eller tredjedagen efter en storm at vandet er klart igen. Første dag hvor vandet er klart vil du ofte opleve et kanon fiskeri, hvor torskene straks hugger på pilken, mange gange før den når bunden.

 

Dog ingen regel ved fiskeri uden undtagelser. Hvis tidevandet passer sig sådan at strømmen kommer fra nord (her i det nordjyske) efter et kraftig blæsevejr og havet har lagt sig, har jeg set at vandet er blevet klart på meget kort tid.   

 

Ved vragfiskeri, kan man med fordel drive over vraget mange gange. Ofte fanger man først sej som står noget OVER vraget, når så man kommer ned til vraget, begynder torsken, som står i strøm læ ved/omkring eller i vraget at bide.

 

Efter nogle drev kan de større torsk muligvis lader sig lokke af pilken/agnet der er blevet præsenteret flere gange. Efter torskene er stoppet med at hugge, kan der godt dukke langer og havkat ud af vraget. Til dem giver fiskeri med agn generelt det bedste resultat.

Vil fisken ikke bide skal du/I prøve at ændre teknik. Er I flere i båden, så brug ikke ens teknik. Virker det du prøver ikke, så prøv med andre farver og eller andet agn. Metoden man skal fiske på og farven på grejet, kan undertiden være nødvendig at ændre flere gange i løbet af en dag!

 

Når torsken hugger.

Torsk hugger både når pilken er på vej op og ned samt hvis man stopper op midt i et træk i pilken.


Teknikker til selve pirkningen.

Den bedste måde som vi bruger, er at man skal have pilken til at ligne et skadet byttedyr, som er nemt for rovfisken at fange. Det gør man bedst ved at bevæge stangen uregelmæssig i små riv og træk, op og ned.

Bevæges pilken f.eks. 1 m op eller ned, er det godt at stoppe halvvejs og derefter fuldføre bevægelsen, men også engang imellem løfte stangen helt op, for at mærke om de står lidt længere oppe i vandet.

Det kan de f.eks. gøre de første dage efter et blæsevejr, da vandet er grumset af ophvirvlet sand, speciel i de kystnære områder. Som nævnt tidligere kan det være svært at få torsken til at bide hvis vandet er grumset og torskene står et stykke fra bunden.

 

Pilken skal ikke hives ret langt op fra bunden, da det er ved bunden du får det bedste resultat med fiskeriet, men man skal heller ikke lade den slæbe hen over bunden da der så er stor risiko for bundbid.

 

De fleste finder hurtig deres egen teknik hvordan de fisker bedst, men gør man ikke det, så se efter de andre hvis de har held med fiskeriet og forsøg at efterligne dem, så skal det nok komme.


Vertical jigging: Torskebonanza i Lillebælt

I 12 år har den hollandske småbådsfisker Maurits Kuijs gjort massive storfangster af torsk i Lillebælt - fangster, der får de lokale til at spærre øjnene op. Hemmeligheden er en opskaleret version af vertical jigging. Her får du historien bag den nye teknik, der meget vil kan gå hen og revoultionere dansk havfiskeri. Af Jens Bursell Læs artiklen her

 

Hvad du IKKE bør gøre.

Det hænder at man ser havfiskere der hiver og trækker i stangen, så pilken drøner flere meter op og ned. Denne type fiskeri nærmer sig rykfiskeri som ikke mere er lovligt!! Det er en type fiskeri som giver mange skader på fiskene som er i kontakt med en pirk, men som ikke hænger fast.


Her i Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand 2 § 16. står der.Lystfiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri) er ikke tilladt 

Bulefiskeri på Øresund

Med gutterne fra fishingtours.dk

Ekkolodder, teknik og sundets strøm!

Dobbel klik på film for stor skærm

Jigfiskeri.

Med gutterne fra fishingtours.dk

Sådan kan du komme i gang med Jigfiskeri  efter torsk, med tips og triks