Det Levende Søkort

Det Levende Søkort

 

Lige siden Det Levende Søkort for første gang så dagens lys, har der været brugt en standard kommunikationsform for udveksling af signaler mellem GPS-enheder og PC-programmer. Denne kommunikationsform er baseret på en standard kaldet RS232, som via en seriel port i PC’en kommunikerer med et program (f.eks. Det Levende Søkort). I PC’en er den serielle port repræsenteret ved en såkaldt COM-port (f.eks. COM 3).

 

Den trafik der foregå  på denne COM-forbindelse benytter standarden NMEA 0183, som både GPS og PC-program benytter sig af. Således kan f.eks. Det Levende Søkort – når det har fået forbindelse til den COM-port, hvortil GPS’en er tilsluttet – læse NMEA signalet og deraf bestemme positionen i søkortet. Da COM-portene efterhånden blev afløst af USB-porte, blev der udarbejdet en USB-COM emulering således, at vi stadig kunne benytte den kendte, serielle standard uden brug af den fysiske COM-port.

 

Til overførsel af router og waypoints mellem GPS og Det Levende Søkort benyttes programmet GPSlink; men da de forskellige GPS-fabrikater ikke arbejder på samme måde, har leverandørerne i sin tid fået udviklet en ’driver’ til GPSlink, således at GPSlink kan kommunikerer med GPS’ere af forskelligt fabrikat; man skal blot benytte GPSlink med den driver der svarer til GPS’en man benytter (Garmin, Furuno, Magellan eller Meridian).

 

I de sidste par år har Garmin imidlertid forladt denne serielle standard med COM-tilslutning og i stedet udarbejdet en ’Garmin-only’ (proprietær) kommunikation, baseret på en ren USB-tilslutning uden brug af RS232 protokollen, således at kun Garmins PC-software kan forstå denne kommunikation. Da samtidig Garmin – fejlagtigt - ser Det Levende Søkort som en konkurrent, har det ikke været muligt at få udviklet en driver til dette nye interface; vi kan således ikke – umiddelbart - få Det Levende Søkort til at kommunikere med de nyere Garmin enheder.

 

Hvilke muligheder er der da for brugerne af Det Levende Søkort?

 

Der findes på nettet programpakker som kan forstå Garmin’s proprietære kommunikationsform på USB-porten og får NMEA-kommunikationen til at ligne den traditionelle COM-port-tilslutning i PC’en. Vi har endnu ikke selv afprøvet dette og kan således ikke garantere for funktionaliteten, men se denne side som eksempel på hvad der kan fås:

 

Da det forlyder at udviklingen går mod at benytte SD-kort og Ethernet som kommunikationsmidler mellem GPS og omverdenen, så kunne et program som dette måske være interessant.  Det har den fordel, at man kan lægge waypoints ind fra et regneark, og da GPSlink 1) kan trække data ud fra / lægge data ind i Det Levende Søkort’s database via en alm. tekstfil (som forholdsvis nemt kan lægges ind i/trækkes ud fra et regneark 2)) vil det altså være muligt at udveksle waypoints mellem Det Levende Søkort og en Garmin GPS. Vi må også hér understrege, at vi ikke selv har erfaring med ’frontbasegps’ eller lignende programmer.

 

Til slut er det nok lige på sin plads at bemærke, at hvis man ikke kan få sin GPS-enhed til at snakke med Det Levende Søkort, er det en god idé at købe en GPS-mus og tilslutte denne direkte til PC’en; Det Levende Søkort vil da fungere normalt med GPS-informationerne i søkortet. Det vil faktisk være en øget sikkerhed, idet man nu har en backup for sin navigator i cockpittet, hvis denne skulle svigte.

 

1: Brug af GPSlink

Der ligger en vejledning om brug af GPSlink på 

 

www.danskebaadejere.dk

-> Det Levende Søkort

   -> TIPS OM DET LEVENDE SØKORT

     -> OM GPS

       -> Brug af GPSlink

 

Man kan i øvrigt flytte hele databasen – med waypoints, ruter og logs - ved at kopier ‘user.mdb’ (typisk i mappen ”C:\Program Files\Dansk Sejlunion\Det Levende 2009”) fra PC’en til en anden PC eller backup medie. Så har man en backup af alle sine data fra Det Levende Søkort.

 

2: Tekstfil til regneark

Et udtræk af f.eks. waypoints fra ’user.mdb’ med GPSlink vil se således ud (lægges i en almindelig ’flad’ tekstfil uden nogen form for formatering - åbnes med f.eks. Notepad:

 

Brugerdefinerede waypoints

0.218719,0.976323,"NIVAA "

0.220522,0.978270,"FL2G  "

0.220828,0.978536,"STAGE "

 

Det ses at data er separeret med et komma ’,’. Disse data kan hentes ind i et regneark (hér bruges Excel - i engelsk version):

 

Åben et nyt (tomt) regneark

Vælg ’Data’  - Import - Tekst fil - vælg din fil fra GPSlink. Så får du nedenstående billede:

Vælg ’Delimited’  - Vælg ’Start import at row’=2 og sæt ’File origin’  til ’Windows (ANSI)’

Tryk ’Next’:     

 

Nu vælges ’Delimiters’ = ’Comma’ og tryk ’Finish’     

 

Du vil nu have waypointskoordinaterne i hver sin kolonne og navnet i 3. kolonne:   

 

Hvis du skal ’den anden vej’ (fra regneark til tekstfil) vælger du ’Save as’  (’Gem som...’) og så vælger du typen ’csv’:       

 

Når du så har lukket regnearket kan du omdøbe filen fra -.csv til -.txt og du vil være tilbage i en ’normal’ flad tekstfil.   

Venlig hilsen

 

SupportDLSK@sejlsport.dk

    -> www.danskebaadejere.dk

       -> Det Levende Søkort